مجری پیچ و رولپلاک نما

مجری پیچ و رولپلاک نما

هلدینگ برادران بهمنی مجری پیچ و رولپلاک نما در تهران و کرج

پیچ و رولپلاک نما ساختمان : امروزه نصب پیچ رولپلاک نما طناب یک ساختمان در تمام دنیا امری ضرروی و غیر قابل اجتناب است

بخوانید : پیچ و رولپلاک نما در تهران

پیچ رولپلاک نمای سنگی بدون داربست

یا می توان ازآن در ترمیم سنگ نمای ساختمان شکسته و یا افتاده برای بهتر و زیباترشدن نما استفاده کرد.

استفاده از پیچ رولپلاک نما با طناب ساختمان به ایمنی نمای ساختمان ها کمک می کند

و موثرترین روشی است که سنگ نما ، سرامیک نما و دیگر نماهای دیگر را می توان محکم و ثابت کرد.

در بیشتر نمای ساختمان ها در ایران از نمای سنگی استفاده میشود.
بخوانید : قیمت پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان

که البته سنگ گران تر از دیگر نما ها هست پس باید مراقبت بیشتری نسبت به نمای سنگ انجام داد .

تاثیرات آب هوایی بر سنگ نما

با توجه به شرایط آب وهوایی و گذشت زمان و نفوذ آب پشت نمای ساختمان و یا دراثر یخ زدگی پشت سنگ های نما ممکن است،

ساختمان بعد از مدتی شروع به نشست کند. که این اتفاق باعث می شود که به سنگ فشار بیشتری وارد وسنگ ها شکسته و یا شل شود .

که در این شرایط پس از مدتی خطر ریزش نمای ساختمان وجود دارد

که این موضوع برای ساکنین و رهگذران بسیار خطرناک است و عواقب جبران ناپذیری دارد.
بخوانید : نحوه پیچ و رولپلاک سنگ نما

اولویت پیچ رولپلاک سنگ نما بدون داربست

بهتر است قبل از پیش آمدن چنین حوادثی از ریزش سنگ نما با ، پیچ کردن سنگ نمای ساختمان ، جلوگیری کرد.

بهترین و مطمئن ترین راه استفاده از پیچ و رولپلاک با طناب راپل است .

چون به غیر از این تکنیک بعضی نقاط قابل دسترس پیچ و رولپلاک کار نیست .

اگرچه این کار سخت است ولی به صرفه ترین و سریعترین راه برای کارفرما و مشتریان و صاحبخانه ها می باشد.

پیچ رولپلاک نمای سنگی بدون داربست
پیچ رولپلاک نمای سنگی بدون داربست