پیچ و رولپلاک نما در تهران

پیچ و رولپلاک نما در تهران

ظاهر یک ساختمان یکی از عناصر حایز اهمیت در زیبایی ساختمان محسوب می شود.

که محل و اهمیت طراحی آن به شکل مستقیم نمایانگر نقش و عملکرد ساختمان است.
بخوانید : مجری پیچ و رولپلاک نما

پیچ و رولپلاک نما اگر درست انجام شود باعث زیبایی شهر و محله نیز خواهد شد.

در ورودی نشانه گذر از فضای عمومی خارجی به فضای خصوصی داخلی

و یکی از مهم ترین عناصری است که می توان به عنوان نشانه ساختمان از ان نام برد .

لیکن به دلیل اهمیت اقتصادی که سطوح ساخته شده داخلی برای سازندگان دارند

اغلب ورودی ها به فضای کم اهمیتی تنزیل یافته اند .

پیچ و رولپلاک نما و مزیتهای آن

به همین دلیل اقتصادی باید برای نما ساختمان های چند ساله پیچ و رولپلاک کردن جهت جلوگیری از خسارت های بیشتر منطقی به نظر می آید .

سرمایه گذاران ساختمانی هم فقط به رعایت ضوابط طراحی ساختمان بسنده می کنند.

از آن جا که طبقه همکف ساختمان قسمت اتصال به زمین یا کف پیاده رو است ، به صورت قابل توجهی در معرض دید قرار می گیرد .

طبقه همکف اهمیت ویژه ای در زندگی شهری دارد ،

به این علت که عابران پیاده این قسمت را به طور مستقیم می بینند .

بخوانید : نحوه پیچ و رولپلاک سنگ نما

از این رو نمای این قسمت پر اهمیت است و مصالح مورد استفاده در این قسمت باید نسبت به بقیه ساختمان با دوام تر و مستحکم تر باشد

تا عابر در نگاه به نمای ساختمان احساس ثبات کند .
بخوانید : قیمت پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان

مزایای پیچ و رولپلاک نما

ایمن سازی نما بسیار مهم می باشد. یکی مهم ترین دلایلی که لازم می باشد با دقت ویژه ای به پیچ و ‌رولپلاک نمای ساختمان نگاه شود، عدم ایمنی لازم در نمای سنگی است.

نمایی که با پیچ و ‌رولپلاک سفت نشده باشد، در هر لحظه ممکن است یک قطعه سنگ ساختمانی از بالابر راز رهگذران یا این که خودروهای بوستان گردیده سقوط نماید.

این مسئله ممکن میباشد مخاطرات متعددی چه از نگاه جانی و چه از دید مالی به‌دنبال داشته باشد.

پیچ و رولپلاک نما و مزیتهای آن
پیچ و رولپلاک نما و مزیتهای آن